Botswana v GhanaKenya v NamibiaUganda v Nigeria See Full Match List
One Day Internationals 2018 Results | Cricsq

  Home   >>  Series List  >>  

One Day Internationals 2018 Results

Batting Ratings  |    Bowling Ratings  

DateTeam1Team2ResultMatch
2018-01-06New ZealandPakistanNew Zealand won (61 runs D/L/S method)1st ODI
2018-01-09New ZealandPakistanNew Zealand won (8 wks : 7 balls left D/L/S method)2nd ODI
2018-01-11United Arab EmiratesIrelandIreland won (4 wks : 4 balls left)1st match
2018-01-13New ZealandPakistanNew Zealand won (183 runs)3rd ODI
2018-01-13United Arab EmiratesIrelandIreland won (67 runs)2nd match
2018-01-14AustraliaEnglandEngland won (5 wks : 7 balls left)1st ODI
2018-01-15BangladeshZimbabweBangladesh won (8 wks : 129 balls left)1st match
2018-01-16New ZealandPakistanNew Zealand won (5 wks : 25 balls left)4th ODI
2018-01-16IrelandScotlandIreland won (6 wks : 91 balls left)3rd match
2018-01-17Sri LankaZimbabweZimbabwe won (12 runs)2nd match
2018-01-18IrelandScotlandIreland won (24 runs)4th match
2018-01-19AustraliaEnglandEngland won (4 wks : 34 balls left)2nd ODI
2018-01-19New ZealandPakistanNew Zealand won (15 runs)5th ODI
2018-01-19BangladeshSri LankaBangladesh won (163 runs)3rd match
2018-01-21AustraliaEnglandEngland won (16 runs)3rd ODI
2018-01-21Sri LankaZimbabweSri Lanka won (5 wks : 31 balls left)4th match
2018-01-21United Arab EmiratesScotlandScotland won (31 runs)5th match
2018-01-23BangladeshZimbabweBangladesh won (91 runs)5th match
2018-01-23United Arab EmiratesScotlandUnited Arab Emirates won (4 wks : 5 balls left)6th Match
2018-01-25BangladeshSri LankaSri Lanka won (10 wks : 229 balls left)6th match
2018-01-26AustraliaEnglandAustralia won (3 wks : 78 balls left)4th ODI
2018-01-27BangladeshSri LankaSri Lanka won (79 runs)final
2018-01-28AustraliaEnglandEngland won (12 runs)5th ODI
2018-02-01South AfricaIndiaIndia won (6 wks : 27 balls left)1st ODI
2018-02-04South AfricaIndiaIndia won (9 wks : 177 balls left)2nd ODI
2018-02-07South AfricaIndiaIndia won (124 runs)3rd ODI
2018-02-09AfghanistanZimbabweAfghanistan won (154 runs)1st ODI
2018-02-10South AfricaIndiaSouth Africa won (5 wks : 15 balls left D/L/S method)4th ODI
2018-02-11AfghanistanZimbabweZimbabwe won (154 runs)2nd ODI
2018-02-13South AfricaIndiaIndia won (73 runs)5th ODI
2018-02-13AfghanistanZimbabweAfghanistan won (6 wks : 135 balls left)3rd ODI
2018-02-16South AfricaIndiaIndia won (8 wks : 107 balls left)6th ODI
2018-02-16AfghanistanZimbabweAfghanistan won (10 wks : 173 balls left)4th ODI
2018-02-19AfghanistanZimbabweAfghanistan won (146 runs)5th ODI
2018-02-25New ZealandEnglandNew Zealand won (3 wks : 4 balls left)1st ODI
2018-02-28New ZealandEnglandEngland won (6 wks : 73 balls left)2nd ODI
2018-03-03New ZealandEnglandEngland won (4 runs)3rd ODI
2018-03-04IrelandNetherlandsIreland won (93 runs D/L/S method)Match 38
2018-03-04ZimbabweNepalZimbabwe won (116 runs)Match 39
2018-03-04AfghanistanScotlandScotland won (7 wks : 16 balls left)
2018-03-04Papua New GuineaUnited Arab EmiratesUnited Arab Emirates won (56 runs D/L/S method)
2018-03-06IrelandPapua New GuineaIreland won (4 wks : 5 balls left)5th match
2018-03-06United Arab EmiratesWest IndiesWest Indies won (60 runs)6th match
2018-03-06ZimbabweAfghanistanZimbabwe won (2 runs)7th match
2018-03-06Hong KongScotlandScotland won (4 wks : 159 balls left)8th match
2018-03-07New ZealandEnglandNew Zealand won (5 wks : 3 balls left)4th ODI
2018-03-08NetherlandsUnited Arab EmiratesUnited Arab Emirates won (6 wks : 36 balls left)9th match
2018-03-08Papua New GuineaWest IndiesWest Indies won (6 wks : 42 balls left)10th match
2018-03-08NepalScotlandScotland won (4 wks : 51 balls left)11th match
2018-03-08AfghanistanHong KongHong Kong won (30 runs D/L/S method)12th match
2018-03-10New ZealandEnglandEngland won (7 wks : 104 balls left)5th ODI
2018-03-10IrelandWest IndiesWest Indies won (52 runs)13th match
2018-03-10NetherlandsPapua New GuineaNetherlands won (57 runs)14th match
2018-03-10ZimbabweHong KongZimbabwe won (89 runs)15th match
2018-03-10AfghanistanNepalAfghanistan won (6 wks : 68 balls left)16th match
2018-03-12NetherlandsWest IndiesWest Indies won (54 runs D/L/S method)17th match
2018-03-12IrelandUnited Arab EmiratesIreland won (226 runs D/L/S method)18th match
2018-03-12Hong KongNepalNepal won (5 wks : 56 balls left)19th match
2018-03-12ZimbabweScotlandMatch tied20th match
2018-03-15AfghanistanWest IndiesAfghanistan won (3 wks : 14 balls left)21st Match
2018-03-15ScotlandUnited Arab EmiratesScotland won (73 runs)24th Match
2018-03-15NepalPapua New GuineaNepal won (6 wks : 162 balls left)Play off
2018-03-15Hong KongNetherlandsNetherlands won (44 runs)Play off
2018-03-16ZimbabweIrelandZimbabwe won (107 runs)25th match
2018-03-17Hong KongPapua New GuineaPapua New Guinea won (58 runs)9th place play-off
2018-03-17NepalNetherlandsNetherlands won (45 runs)7th place play-off
2018-03-18IrelandScotlandIreland won (25 runs)28th match
2018-03-19ZimbabweWest IndiesWest Indies won (4 wks : 6 balls left)29th match
2018-03-20AfghanistanUnited Arab EmiratesAfghanistan won (5 wks : 93 balls left)30th match
2018-03-21ScotlandWest IndiesWest Indies won (5 runs D/L/S method)31st match
2018-03-22ZimbabweUnited Arab EmiratesUnited Arab Emirates won (3 runs D/L/S method)32nd match
2018-03-23AfghanistanIrelandAfghanistan won (5 wks : 5 balls left)33rd match
2018-03-25AfghanistanWest IndiesAfghanistan won (7 wks : 56 balls left)final
2018-06-10ScotlandEnglandScotland won (6 runs)Only ODI
2018-06-13EnglandAustraliaEngland won (3 wks : 36 balls left)1st ODI
2018-06-16EnglandAustraliaEngland won (38 runs)2nd ODI
2018-06-19EnglandAustraliaEngland won (242 runs)3rd ODI
2018-06-21EnglandAustraliaEngland won (6 wks : 32 balls left)4th ODI
2018-06-24EnglandAustraliaEngland won (1 wk : 9 balls left)5th ODI
2018-07-12EnglandIndiaIndia won (8 wks : 59 balls left)1st ODI
2018-07-13ZimbabwePakistanPakistan won (201 runs)1st ODI
2018-07-14EnglandIndiaEngland won (86 runs)2nd ODI
2018-07-16ZimbabwePakistanPakistan won (9 wks : 84 balls left)2nd ODI
2018-07-17EnglandIndiaEngland won (8 wks : 33 balls left)3rd ODI
2018-07-18ZimbabwePakistanPakistan won (9 wks : 241 balls left)3rd ODI
2018-07-20ZimbabwePakistanPakistan won (244 runs)4th ODI
2018-07-22ZimbabwePakistanPakistan won (131 runs)5th ODI
2018-07-22West IndiesBangladeshBangladesh won (48 runs)1st ODI
2018-07-25West IndiesBangladeshWest Indies won (3 runs)2nd ODI
2018-07-28West IndiesBangladeshBangladesh won (18 runs)3rd ODI
2018-07-29Sri LankaSouth AfricaSouth Africa won (5 wks : 114 balls left)1st ODI
2018-08-01Sri LankaSouth AfricaSouth Africa won (4 wks : 43 balls left)2nd ODI
2018-08-01NetherlandsNepalNetherlands won (55 runs)1st ODI
2018-08-03NetherlandsNepalNepal won (1 run)2nd ODI
2018-08-05Sri LankaSouth AfricaSouth Africa won (78 runs)3rd ODI
2018-08-08Sri LankaSouth AfricaSri Lanka won (3 runs D/L/S method)4th ODI
2018-08-12Sri LankaSouth AfricaSri Lanka won (178 runs)5th ODI
2018-08-27IrelandAfghanistanAfghanistan won (29 runs)1st ODI
2018-08-29IrelandAfghanistanIreland won (3 wks : 37 balls left)2nd ODI
2018-08-29MalaysiaHong KongMalaysia won (3 wks : 43 balls left)1st match
2018-08-29NepalOmanOman won (7 wks : 12 balls left)2nd match
2018-08-29United Arab EmiratesSingaporeUnited Arab Emirates won (215 runs)3rd match
2018-08-30NepalUnited Arab EmiratesUnited Arab Emirates won (78 runs)4th match
2018-08-30Hong KongSingaporeHong Kong won (5 wks : 94 balls left)5th match
2018-08-30MalaysiaOmanOman won (2 wks : 4 balls left)6th match
2018-08-31IrelandAfghanistanAfghanistan won (8 wks : 157 balls left)3rd ODI
2018-09-01OmanSingaporeOman won (8 wks : 140 balls left)7th match
2018-09-01MalaysiaNepalNepal won (19 runs)8th match
2018-09-01United Arab EmiratesHong KongHong Kong won (182 runs)9th match
2018-09-02Hong KongOmanNo result10th match
2018-09-02MalaysiaUnited Arab EmiratesUnited Arab Emirates won (8 wks : 251 balls left)11th match
2018-09-02NepalSingaporeNepal won (4 wks : 131 balls left)12th match
2018-09-04MalaysiaSingaporeSingapore won (29 runs)13th match
2018-09-04United Arab EmiratesOmanUnited Arab Emirates won (13 runs)14th match
2018-09-04NepalHong KongHong Kong won (3 wks : 105 balls left)15th match
2018-09-06Hong KongUnited Arab EmiratesHong Kong won (2 wks : 3 balls left D/L/S method)final
2018-09-15BangladeshSri LankaBangladesh won (137 runs)1st Match
2018-09-16Hong KongPakistanPakistan won (8 wks : 158 balls left)2nd Match
2018-09-17AfghanistanSri LankaAfghanistan won (91 runs)3rd Match
2018-09-18Hong KongIndiaIndia won (26 runs)4th Match
2018-09-19IndiaPakistanIndia won (8 wks : 126 balls left)5th Match
2018-09-20AfghanistanBangladeshAfghanistan won (136 runs)6th Match
2018-09-21BangladeshIndiaIndia won (7 wks : 82 balls left)1st Match
2018-09-21AfghanistanPakistanPakistan won (3 wks : 3 balls left)2nd Match
2018-09-23IndiaPakistanIndia won (9 wks : 63 balls left)3rd Match
2018-09-23AfghanistanBangladeshBangladesh won (3 runs)4th Match
2018-09-25AfghanistanIndiaMatch tied5th match
2018-09-26BangladeshPakistanBangladesh won (37 runs)6th match
2018-09-28BangladeshIndiaIndia won (3 wks : 0 balls left)final
2018-09-30South AfricaZimbabweSouth Africa won (5 wks : 143 balls left)1st ODI
2018-10-03South AfricaZimbabweSouth Africa won (120 runs)2nd ODI
2018-10-06South AfricaZimbabweSouth Africa won (4 wks : 25 balls left)3rd ODI
2018-10-10Sri LankaEnglandNo result1st ODI
2018-10-13Sri LankaEnglandEngland won (31 runs D/L/S method)2nd ODI
2018-10-17Sri LankaEnglandEngland won (7 wks : 15 balls left)3rd ODI
2018-10-20Sri LankaEnglandEngland won (18 runs D/L/S method)4th ODI
2018-10-21BangladeshZimbabweBangladesh won (28 runs)1st ODI
2018-10-21IndiaWest IndiesIndia won (8 wks : 47 balls left)1st ODI
2018-10-23Sri LankaEnglandSri Lanka won (219 runs D/L/S method)5th ODI
2018-10-24BangladeshZimbabweBangladesh won (7 wks : 35 balls left)2nd ODI
2018-10-24IndiaWest IndiesMatch tied2nd ODI
2018-10-26BangladeshZimbabweBangladesh won (7 wks : 47 balls left)3rd ODI
2018-10-27IndiaWest IndiesWest Indies won (43 runs)3rd ODI
2018-10-29IndiaWest IndiesIndia won (224 runs)4th ODI
2018-11-01IndiaWest IndiesIndia won (9 wks : 211 balls left)5th ODI
2018-11-04AustraliaSouth AfricaSouth Africa won (6 wks : 124 balls left)1st ODI
2018-11-07New ZealandPakistanNew Zealand won (47 runs)1st ODI
2018-11-09AustraliaSouth AfricaAustralia won (7 runs)2nd ODI
2018-11-09New ZealandPakistanPakistan won (6 wks : 57 balls left)2nd ODI
2018-11-11AustraliaSouth AfricaSouth Africa won (40 runs)3rd ODI
2018-11-11New ZealandPakistanNo result3rd ODI
2018-12-09BangladeshWest IndiesBangladesh won (5 wks : 89 balls left)1st ODI
2018-12-11BangladeshWest IndiesWest Indies won (4 wks : 2 balls left)2nd ODI
2018-12-14BangladeshWest IndiesBangladesh won (8 wks : 69 balls left)3rd ODI

Back to List of all Series

Cricket Betting Bookmakers

Latest Ratings & Results

Italy beat Germany

(6 wks : 27 balls left)

Italy beat Germany

(7 wks : 68 balls left)

Kenya v Namibia

Match abandoned without a ball bowled

Botswana v Ghana

Match abandoned without a ball bowled

Uganda v Nigeria

Match abandoned without a ball bowled